Algemene voorwaarden

1 Reikwijdte

Deze online dé-fietshelmwinkel.nl wordt beheerd door:
Sales Impress BV, (hierna dé-fietshelmwinkel.nl, wij, ons)
Lijsterstraat 15,
7574 CJ Oldenzaal,
Nederland.

Op alle bestellingen en overeenkomsten met dé-fietshelmwinkel.nl zijn deze Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing.

2. Contractafsluiting

Door producten in een winkelmandje te plaatsen en op de knop “Bestellen met betalingsverplichting” te klikken, doet een klant een aanbod aan dé-fietshelmwinkel.nl tot het sluiten van een koopovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod schriftelijk (e-mail m.b.t. order- of verzendbevestiging) aan de klant bevestigt of de producten verzendt. Door aanvaarding van het aanbod is de klant gebonden aan zijn bestelling en kan deze niet meer eenzijdig wijzigen. Producten en prijzen die op een website worden gepresenteerd, zijn geen aanvragen om een contract te sluiten, maar verzoeken aan de klant om producten te bestellen. dé-fietshelmwinkel.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de uitvoering van gesloten koopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk te weigeren. In dergelijke gevallen wordt een eventueel reeds gedane betaling aan de klant terugbetaald. Verdere aanspraken van de klant jegens dé-fietshelmwinkel.nl zijn uitgesloten. dé-fietshelmwinkel.nl neemt geen bestellingen aan via telefoon, e-mail etc.

3. Prijzen en verzendkosten

De prijzen zijn vermeld in euro inclusief BTW. De prijs die wordt vermeld op het moment dat de te betalen bestelling wordt geplaatst, is bepalend. De standaard verzendkosten binnen Nederland bedragen €5,85 per bestelling, zowel voor thuisbezorging als voor afhaalbezorging. Naast de aankoopprijs van de bestelde producten worden de verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. Bij een bestelwaarde van meer dan €30,00 is de verzending binnen Nederland gratis. De expresverzendingskosten binnen Nederland bedragen €24,80 per bestelling, zowel voor thuisbezorging als voor afhaalbezorging. De verzendkosten worden naast de aankoopprijs van de bestelde producten en ongeacht de orderwaarde aan de klant in rekening gebracht.

4. Levering aan huis

Thuisbezorging wordt uitgevoerd door een door dé-fietshelmwinkel.nl aangewezen bezorgdienst. Diensten zoals het uitpakken van producten, productinstallatie of maatwerk zijn niet inbegrepen bij thuisbezorging. De klant verzekert dat het opgegeven huisadres wordt bezorgd door de pakketbezorgdienst.

5. Afhaallevering bij onze gespecialiseerde dealers

Bestellingen kunnen worden afgeleverd bij een van onze vak handelaren en kunnen daar door de klant worden opgehaald. Thuisbezorging is niet mogelijk voor product van advies intensieve producten. De klant kan ook bestellingen bij een vak handelaar laten afhalen. Afhaalleveringen worden altijd door dé-fietshelmwinkel.nl uitgevoerd bij de vak handelaar die zich het dichtst bij het opgegeven klantadres bevindt. Bij de bestelling heeft de klant echter ook de mogelijkheid om een andere in de online shop vermelde speciaalzaak te kiezen waar de bestelling wordt afgeleverd. Nadat een bestelling is afgeleverd bij de winkelier, wordt de klant geïnformeerd dat er kan worden afgehaald. De bestelling wordt pas door de vak handelaar overhandigd op vertoon van de afhaalmelding en een officieel legitimatiebewijs. De klant moet de ontvangst van de bestelling schriftelijk aan de vak handelaar bevestigen. Zodra de klant verwittigd wordt dat afhaling kan plaatsvinden, heeft de klant één maand de tijd om de zending op te halen. Indien binnen deze termijn geen incasso plaatsvindt, wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan van het recht om te beweren dat dé-fietshelmwinkel.nl de overeenkomst is nagekomen.

6. Levertijden

dé-fietshelmwinkel.nl bevestigt de ontvangst van een bestelling en de beschikbaarheid van de bestelde producten aan de klant per e-mail. In principe ontvangt de klant de bestelde producten binnen veertien dagen na ontvangst van voornoemde bevestigingsmail.

7. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om met dé-fietshelmwinkel.nl gesloten verkoopovereenkomsten te herroepen. Het herroepingsrecht wordt geldig uitgeoefend indien de producten binnen de 14 dagen worden aangeboden aan een bezorgdienst voor verzending naar dé-fietshelmwinkel.nl. Voor producten die worden geretourneerd, krijgt de klant het betaalde aankoopbedrag terug. Voor restitutie van het aankoopbedrag is vereist dat het product compleet, met alle labels en handleidingen, ongebruikt en onbeschadigd bij dé-fietshelmwinkel.nl aankomt. Als de klant alle producten van een bestelling retourneert, worden ook de verzendkosten vergoed. De klant kan zijn herroepingsrecht ook doen gelden bij SNS met een herroepingsverklaring. Hiertoe dient de klant ofwel binnen 14 dagen een verklaring te overleggen aan dé-fietshelmwinkel.nl waaruit duidelijk blijkt dat hij de koopovereenkomst herroept, ofwel een bericht met de volgende informatie te sturen naar

dé-fietshelmwinkel.nl

Lijsterstraat 15

7574 CJ Oldenzaal, Nederland

info@defietshelmwinkel.nl

met de volgende inhoud:

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen

(*)_________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op

(*)_________________________________________________

Naam consument(en)______________________________________________________

Adres consument(en)________________________________________________

Handtekening consument(en) en datum_______________________________________

*doorhalen wat niet van toepassing is

Indien de klant eerst een herroepingsverklaring indient, dient hij de producten waarvoor hij de herroepingsverklaring heeft ingediend, te retourneren aan dé-fietshelmwinkel.nl. De producten dienen vervolgens binnen 14 dagen na indiening van de herroepingsverklaring ter verzending te worden aangeboden aan dé-fietshelmwinkel.nl.

 

8. Gebreken aan het gekochte, garantie en fabrieksgarantie

Indien bij een thuisbezorging schade aan de verpakking wordt geconstateerd, dient de klant de zending van de bezorgdienst te weigeren. De klant dient het ontvangen product direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na constatering aan dé-fietshelmwinkel.nl te worden gemeld, zodat aanspraak op garantie kan worden gemaakt. In ieder geval vervallen de garantierechten van de klant na twee jaar na ontvangst van de bestelde producten. dé-fietshelmwinkel.nl kan garantieaanspraken van klant honoreren door te zorgen voor vervanging, kosteloze reparatie of gehele of gedeeltelijke restitutie van de aankoopprijs.

9. Betaalmiddelen

Deze webwinkel biedt de klant in principe de volgende betaalmiddelen: Ideal betalingen, overboeking Iban nummer van Sales Impress BV bepaalt altijd zelf welke betaalmiddelen de klant wordt aangeboden. De betaalmethode aankoop op rekening kan alleen gebruikt worden door klanten. Betaling dient te geschieden vooraf verzending of ophalen.

10. Eigendomsvoorbehoud

dé-fietshelmwinkel.nl behoudt het eigendom van het gekochte totdat de koopprijs volledig is betaald. Na betaling van de koopprijs gaat het eigendom volledig en zonder voorbehoud over op de klant. Indien de goederen worden doorverkocht voordat de koopprijs volledig is betaald, is de klant verplicht de toekomstige koper op het eigendomsvoorbehoud te wijzen.

11. Privacy

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming zijn te vinden op:
https://www.defietshelmwinkel.nl/algemene-voorwaarden.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op alle verkoopovereenkomsten tussen de klant en dé-fietshelmwinkel.nl is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van alle normen van internationaal privaatrecht die naar buitenlands recht verwijzen. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

–Einde–